Regulamin

Dokonanie rezerwacji oznacza akceptację poniższego regulaminu.

1. Pokój gościnny wynajmowany jest na doby.
2. Doba hotelowa trwa od godziny 14:00 w dniu przyjazdu do godziny 10:00 w dniu wyjazdu.
3. Pokoje są sprzątane przed przyjazdem i po wyjeździe gości, o porządek w pokoju podczas pobytu turyści dbają samodzielnie.
4. W sezonie wymagana jest wpłata części należności za wynajem kwatery na nasze konto
bankowe.
5. Opłatę za pobyt wraz z opłatą klimatyczną i obowiązkiem meldunkowym należy bezwzględnie uregulować w dniu przyjazdu za cały okres pobytu. Nie przyjmujemy płatności kartą.
5. Przyjazd w terminie późniejszym niż deklarowany nie zwalnia z obowiązku uiszczenia opłaty za cały zarezerwowany okres pobytu.
6. Ewentualne przyjazdy w godzinach późniejszych należy zgłaszać telefonicznie.
7. Przerwanie pobytu przez Gościa, nie jest podstawą do zwrotu wpłaconej należności.
8. Parking jest bezpłatny i niestrzeżony. Właściciel terenu nie ponosi odpowiedzialności za pozostawione pojazdy ani znajdujące się w nich mienie. Właściciel nie ponosi odpowiedzialności za uszkodzenie lub utratę samochodu lub innego pojazdu należącego do gościa.
9. Wczasowicze zobowiązani są do zachowania ciszy nocnej od godziny 22.00 do godziny 7.00.
10. Osoby nie zameldowane mogą przebywać na obiekcie wyłącznie za wcześniejszą zgoda właścicieli, nie dłużej jednak niż do godz. 22.00.
11. Zachowanie osób korzystających z naszych usług nie powinno zakłócać spokojnego pobytu innych gości. Właściciel może odmówić dalszego świadczenia usług osobie, która narusza tą zasadę. Przerwanie pobytu gościa w takim przypadku nie stanowi podstawy do zwrotu należności wpłaconej za pobyt.
12. Zgodnie z ustawą o zakazie palenia w miejscach publicznych w pokojach obowiązuje bezwzględny zakaz palenia, palić można jedynie na balkonach. Prosimy uszanować osoby niepalące, które będą korzystać z kwatery w przyszłości.
13. Właściciele domu nie ponoszą odpowiedzialności z tytułu utraty lub uszkodzenia pozostawionych w pokojach i na terenie domu wczasowego przedmiotów wartościowych i pieniędzy.
14. Wczasowicze ponoszą odpowiedzialność materialna za wszelkiego rodzaju uszkodzenia lub zniszczenia wyposażenia powstałe z własnej winy lub z winy odwiedzających osób. Goście powinni zawiadomić o wystąpieniu szkody niezwłocznie.
15. Korzystanie dzieci z kuchni, świetlicy i placu zabaw tylko wyłącznie pod opieką osób dorosłych.
16. Zastrzegamy sobie prawo do odmowy dalszego świadczenia usług na rzecz gości w przypadku drastycznego naruszenia regulaminu oraz ogólnie przyjętych reguł życia w społeczeństwie.
17. Wczasowicz otrzymuje do swej dyspozycji klucz do pokoju oraz do drzwi wejściowych, które powinien zwrócić w chwili zakończenia pobytu. Zgubienie kluczy powoduje obowiązek zapłaty za wymianę zamka.

Drzwi wejściowe do budynku po godzinie 22:00 są zamykane. W celu dostania się na kwaterę należy skorzystać z górnego zamka drzwi i następnie po wejściu do budynku przekręcić zamek patentowy w celu zamknięcia drzwi. Działanie to ma zapewnić zwiększenie poziomu bezpieczeństwa w godzinach nocnych.

Zobowiązujemy się zapewnić spokojny wypoczynek wszystkim wczasowiczom, bezzwłocznie reagować na uwagi i zastrzeżenia dotyczące poziomu usług i funkcjonowania urządzeń. Prosimy o niezwłoczne zgłaszanie wszelkich nieprawidłowości.